Tjänster & Priser

Detta är några exempel på vad jag utför. Har du frågor hör gärna av dig. Alla priser inkluderar moms.

  • Ett besök för konsultation. 1500:-
  • Designförslag med idéskiss och grundläggande struktur och en växtlista. Vid första mötet går vi igenom behov och förutsättningar. Vid andra mötet ges en presentation. 7000:-
  • Detaljerat designförslag med växtlista och kompletterande bilder. Skalenlig planritning – eventuellt snitt eller perspektiv. Planteringsplan och skötselplan. 10 000:-
  • Enklare förslag på enskild del tex. rabatt, uteplats, entré mm. Enklare skiss och växtlista. 2500:-
  • Skötsel uppdrag, tex, beskärning, rensning, mm. debiteras per timme. 450:-

Har du ett företag där entrén behöver ett ansiktslyft eller du vill ge dina anställda en rofylld och avslappnande rastplats så kan jag hjälpa dig. Annat jag kan hjälpa dig med är att upprätta skötselplaner och årsplaneringar.

Exempel:

pdf
Årsplanering
pdf
Växtlista

Skisser/Illustrationer:

 
bild   bild   bild  

Skiss Backa trädgård

 

Illustrationsplan

 

Planteringsplan

 
           
           
bild   bild   bild  

Illustrationsplan

 

Entréplanering

 

Naturtomt